VirtualArtNews.com / KimVonArx.com

Sidene er under oppdatering, og ny versjon vil etter planen offentliggjøres i januar 2015. /
The website is being updated, and will according to plan be republished in January 2015.

Vennlig hilsen / Best regards,
Kim von Arx